trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP CHÍ THÀNH

Địa chỉ: 23 VSIP II, Đường số 3 khu Công Nghiệp Vsip II, Phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Website: chithanh.vn Email: cokhi@chithanh.vn

Điện thoại: 0274.3815.018 - Fax: 0274.3815.019

8870